Психологични консултации

Психологичното консултиране е свещенно свързане с клиента – с неговия вътрешен свят, чувства, мисли и постъпки. Той е човешко общуване между равни. Общуването включва изслушване, разбиране и приемане. Ролята на психолога е да разбере причините,които са довели до проблема. Да помогне на клиента да приеме тази трудност като нещо много ценно за него. Да се опитат заедно да извлекат поуките,ползите и създаването на качества в преодоляване то на проблема. Психолога търси ресурсите и добрите условия за постигане на целта. Така помага, насочва и подкрепя клиента в самостоятвлното му преминаване по този път, без излишно хабене на енергия. Психологът показва ,че не фокусирането в проблема е пътят, нито бягането, игнорирането и отричането. Много важно е клиентът да приеме, уважи и намери място в себе си на съществуващата трудност. Хубаво ще бъде,ако клиентът осъзнае,че условията и ситуацията,в които се намира в момента са най-добрите за неговото развитие. По-добрите условия ще дойдат, ако настоящите се преодолеят с разбиране,нов мироглед и приемане. Идеята да останем отворени към всичко,което не харесваме е в основата на цялата психотерапия. Така не бягаме от болката.Психологичното консултиране води до свобода и вътрешно щастие. То ни учи на доверие в себе си,в живота и в разумността на страданието. Терапевтът показва вратата към целта и подкрепя клиента по пътя му към целта и възвръщането на лекотата да бъде себе си. Важно е да се стигне до разбирането, че проблемът не е нещо лошо. Той е вътрешна задача и отговорност, независимо,колко е болезнен. Нужно е желание, упоритост и постоянство по пътя. Постепенно вътрешният свят оживява и се изпълва с Прелест, Радост, Сила, Любов, Красота, Вдъхновение, Бодрост, Мир и Доброта. Животът се осмисля и цени.

Психологът е нужно да притежава голяма Смиреност и Смелост в работата си. Пълна отдаденост в процеса. Чувство на Свещенодействие към клиента и терапията.